DUCHOVNÍ

SLOVO:

 

21. neděle mezidobí


Nanebevztetí
Panny Marie


19. neděle mezidobi


18. neděle mezidobi


Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní


29.neděle v
mezidobí


17.neděle v mezidobí

 
  

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Duchovní slovo farnosti Ševětín

21. neděle v mezidobí B

“Dovolte dětem,
aby ke mně přišly!“


Vyučování náboženstvív novém školním roce.Ať se to komu líbí nebo nelíbí, prázdniny jsou u konce a nový školní rok přede dveřmi. Nám v duchovní správě začíná starost, zajistit na školách v našem obvodu vyučování náboženství.

Je to vyučování důležité?
Je to téměř jediná možnost, jak seznámit s křesťanstvím děti, které byly pokřtěny a při jejichž křtu rodiče před Bohem slibovali, že se postarají o jejich náboženskou výchovu.

Žijeme v 21. století, ve století techniky, vědy a pokroku. Není náboženství přežitkem?
Nevíra v Boha nepramení ze vzdělání. Jsou vědci hluboce věřící, jsou vědci ateisti. Stejně tak i lidé se základním vzděláním. Věda nemá žádný důkaz, že bůh není. Věřící nemohou žádným pokusem stvrdit, že Bůh je. Otázka věřit či nevěřit není otázkou vědy, nýbrž víry:
Věřím, že Bůh existuje.
Věřím, že bůh není.
K tomu, že Bůh je, je jistě třeba víry.
K tomu, že vesmír, příroda, život vznikly samy z ničeho a samy od sebe se vyvíjejí, je třeba víry mnohem větší.
Kámen úrazu je v tom, že si mnozí – i vzdělaní – lidé představují Boha i jeho dílo stvoření dětinsky. V takového „boha“ samozřejmě věřit nemohou.

A co chyby a hříchy v církvi, která učení Ježíšovo předává?
Nepopíráme je a mrzí nás. Církev má základ v Ježíši Kristu, tvoří ji však lidé – mnohdy slabí, omylní a hříšní. V nich je příčina zla v církvi.
Není špatné, že se o selháních církve mluví, špatné je, že se mluví jenom o nich. Jako by v církvi nebylo nesrovnatelně více kladného. – v minulosti i nyní. Takové jednostranné líčení nesvědčí o poctivosti ani o smyslu pro pravdu.
V současnosti záleží na každém z nás, jaká církev bude: církev není jen papež, biskupové a kněží. Od křtu má každý z nás právo nazývat se křesťanem. A má i povinnost životem to radostně a hrdě dosvědčovat.

Má tedy víra a náboženství význam pro dnešního člověka?
Jsme přesvědčeni, že kvalitní náboženské přesvědčení má pro jednotlivce i lidskou společnost zásadní význam. Máme pro své tvrzení důkazy.
Dá Bůh, že se k tomu brzy vrátíme v samostatné úvaze.

Nač se při vyučování chcete zaměřit?
Letos především na osobu Ježíše Krista, na jeho činy a učení.

Co znamená pro dítě seznámení s Ježíšem?
Pozná v něm někoho,
kdo je zcela lidský a přitom zcela výjimečný.
Kdo učí něčemu, co je opravdu potřebné, ale i radostné a krásné.
Kdo nejen učí, co máme dělat, nýbrž i sílí, abychom to dokázali.
Kdo vítězí nad hříchem i smrtí.
Kdo dává naději i v nejhorší beznaději.

Jaká je situace kolem vyučování náboženství?

Školy. Potíže nám nečiní. Samozřejmě je náboženství jako nepovinný předmět v denním rozvrhu hodin až na konci. To klade na přihlášené žáky určité nároky.

Žáci, kteří na náboženství nechodí. Neslyšeli jsme, že by se pro náboženství vysmívali těm, kteří na ně chodí. Byl by to také velký úpadek: Posmívat se někomu pro náboženství, o kterém sám nic nevím, a myslet si, že tak vypadám moderně, je ubohost.

Rodiče a příbuzní. Velice vás prosíme o spolupráci. Při výuce náboženství se stále zdůrazňuje vaše úloha, vaše láska a oběť pro dítě, pro bezpečí domova. 
Z vašeho zájmu o vyučování náboženství si dítě ověří, že víra není jen pro nedospělé. Že tedy má cenu, chtít ji poznat a řídit se jí.

Náboženství se začne vyučovat, až se ustálí rozvrh hodin. Školy to dětem včas oznámí. Při první hodině rozdáme dětem přihlášky k podpisu rodičům.

Prosba na závěr:
Pamatujeme si dobu, kdy se z politických důvodů náboženství nesmělo vyučovat. Takže je možné, že rodiče dětí, které teď chodí do školy, sami na náboženství nechodili a mnoho toho o něm nevědí. Netuší ani, k čemu by jejich dítěti náboženství bylo. Dali je pokřtít, tím by to však nemělo končit. Prosíme vás, kde tušíte, že by to mělo smysl, upozorněte je taktně na možnost přihlásit dítě na náboženství. Předem děkujeme za tuto pomoc.

Spoléháme především na Boží milost a požehnání.
Velice vás proto všechny prosíme o modlitby na tento úmysl. 


Nedělní liturgie podle kalendáře:http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp

liturgický kalendář  pro každý den roku
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Bible na neděli

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008