DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní

   

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Úvaha na pátou neděli postní

  

Milí přátelé,

 

slavíme pátou postní neděli a už jenom týden nás dělí od velikonoc. Jsou to nejstarší křesťanské svátky a církev je slaví od svého vzniku, zatím co o slavení vánoc v Římě máme zprávu až ze čtvrtého století (336).

 

Jak je oslavíme my?

Bylo by chybou, kdyby nám ty dny s prastarými názvy proklouzly mezi prsty a my se více starali o malovaná vajíčka a proutky k šlehání, než o duchovní odkaz svátků a událostí, které se nám připomínají. Ochudili bychom se o důležité poučení, ale i o radost z Boží lásky, kterou právě velikonoce překypují.  

Napadlo mi, že by nám možná k usebrání pomohla nějaká věta z evangelia, nějaký odkaz.  Dovolte mi říci, že jsem takový výrok nalezl v dnešním evangeliu o vzkříšení Ježíšova přítele Lazara ve vesnici  Bethanii (3km východně od Jeruzaléma směrem na Jericho). Pronesla jej Lazarova sestra Marta, když vyšla vstříc Ježíšovi, přicházejícímu z Galileje: Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.

 

Velikonoce jsou svátky, kdy bychom si měli jasně uvědomit: Ježíš je s námi.

Kdy bychom měli z této skutečnosti vyvodit důsledky

 

O řeckém filozofu Sokratovi (+asi 399 př. Kr.) se vypravuje, že chodil za jasného dne ulicemi s rozsvícenou lucernou, a když se ho ptali: Co hledáš?, odpovídal: Člověka hledám!

 

Dnešními ulicemi měst i vesnic se valí davy lidí. I jich se můžeme zeptat: Co hledáš? Koho hledáš?

 Čekáme odpověď: Ježíše hledám!

Kéž by tu byl!

 Moje manželství by bylo neumřelo…

Neskončil bych v beznaději…

 Ukázal by mým dětem, v čem je pravá krása života, kde je pravá láska!

 Kéž by tu byl!

 Šel by životem se mnou. Své kříže bych nenesl do prázdna.

 A ve smrti bych vešel do života…

Kéž by tu byl!

 

Opravdu čekáme, že tak zástupy hledají Ježíše?

Tož se jich zeptejme: Koho hledáš?

Hledám pohotovost, stůně mi dítě!

Hledám stadion, začíná tam zajímavý zápas!

Hledám lepší práci!

Hledám pobavení, vzrušení!

Hledám, hledám…

Hledáš Ježíše? -- A kdo to je? K čemu by mi byl?

Všimněte si, prosím: K čemu by mi byl?

Ne: K čemu bych mu já mohl být užitečný?

 

Nejsme pesimisti, důvodem naší naděje je přece právě Ježíš.

Víme však, že situace, v níž se u nás náboženství nachází, je vážná.

 

Co tedy uděláme?

To nejlehčí by bylo začít kritizovat.

 

Třeba papeže a biskupy.

 Jak to mohli připustit?

Co zanedbali?

Dávali něčemu nebo někomu přednost před Ježíšem?  

Utkvěli v minulosti, že jim dnešní člověk nerozumí?

 

Nebo kritizovat místního faráře.

Když on je takovej, makovej.

Neumí pěkně zpívat.

Neumí přitáhnout děti a mládež.

Kostel chátrá a on (všimněte si: on, ne my) nic nepodniká.

 

Nebo se pustit do samé víry.

Dnes je jiný svět, i lidé jsou jiní.

Je třeba tomu přizpůsobit víru, bohoslužbu, ba i Boží přikázání.

 

My ale kritizovat nebudeme, uděláme něco lepšího.

Třeba toto:

 

Kráčím na Květnou neděli za Ježíšem v zástupu:

Ježíši, ať dovedu žít mezi lidmi tak, jak jsi to dokázal ty.

 

 

Ležím na Zelený čtvrtek s Ježíšem v Getsemanské zahradě:

Ježíši, ať dovedu říci v těžké situaci: Buď vůle tvá.

 

Visím o Velkém pátku s Ježíšem na kříži:

Ježíši, ať pochopím, že je lepší bolest přijmout, než ji působit.

 

S pozdviženýma rukama stojím na Hod Boží nad prázdným hrobem:

Pane, když tady budeš se mnou, zvítězím nad životem a snad i o mně někdo řekne:

 

Dobře, že je tu s námi.

Také díky jemu, jeho modlitbám, jeho příkladu

naše víra, naše naděje, naše láska neumřela

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008