Zprávy z duchovní správy

 

Vyučování náboženství
V novém školním roce se těšíme na setkání s dětmi,  které rodiče přihlásí k vyučování náboženství.Úkony duchovní správy

Zájemci o křest dospělého nebo dítěte se mohou předběžně informovat – nejlépe aspoň měsíc předem – na telefonním čísle 731 402 872

                                                                

Podmínkou pro udělení křtu dítěti je poučení rodičů. Dále i úmysl rodičů zajistit jeho náboženskou výchovu, a to v rodině, později i přihlášením dítěte na školní vyučování náboženství.

 

Zpovídá se v Ševětíně

v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu půl hodiny přede mší svatou, v neděli 7,30 až 8,15

 

Mše svaté v Ševětíně  pondělí, středa, čtvrtek, pátek: v létě 18,00 (v zimě v 17,00)                                                                                   

                                        sobota 7,30

                                        neděle 8,30

 

Uchazeči o církevní sňatek se přihlásí na faře o informace aspoň čtvrt roku předem.

 

Starým a nemocným rád poslouží kněz svátostmi u nich doma nebo v nemocnici. Domluvte se s ním o vhodné době.

Důležité pro vážně nemocného je přijetí svátosti pomazání nemocných. Kněz rád poslouží, upozorníte-li ho.

 

Je-li třeba vypravit někomu církevní pohřeb nebo poslední rozloučení, promluvte, prosím, s knězem dříve, než budete jednat s pohřební službou, aby bylo zřejmé, že  v čase, který chcete pro pohřeb určit, bude mít kněz volný termín. Připravte knězi stručný životopis zesnulého, nač chcete upozornit, zač mu zvlášť poděkovat.

Chcete-li dát svého zesnulého  zpopelnit v krematoriu, naskýtá se i možnost vykonat poslední rozloučení v místním kostele, aby se obřadu mohli účastnit i starší přátelé a známí.

Církevní obřady v krematoriu zajišťuje Děkanský úřad v Českých Budějovicích, U Černé věže 4, telefon 387 311 263.


Design and web by Petr Mizera, © 2008