DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní

   

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Úvaha na Hod Boží velikonoční

 

Milí přátelé, 

 

prožíváme radost velikonočních svátků. Začaly před týdnem Květnou nedělí, den po dni nám zpřítomňovaly posvátná tajemství Ježíšovy oběti, až dnes dospěly k slavnému vítězství. Zpíváme Aleluja z radostných a vděčných srdcí a rádi bychom načerpali do duší co nejvíce nadšení, aby nám vystačilo na celý rok – i pro všední a obtížné dny.  

 

Projděme tedy velikonoce den po dni a zapišme si do duše jejich poselství.

 

Květná neděle.

 

Ježíš jede na oslátku do Jeruzaléma a kolem něho hlučí dav. Dav je shromáždění lidí, kteří čekají na nějaké heslo a na někoho, kdo by mezi ně to heslo hodil.

Ježíš ať je naším králem!, tak zní to heslo tentokrát. Dav kolem Ježíše neuvažuje, zda je to vůbec splnitelné a zda Ježíš chce být králem podle jejich gusta. Ale heslo zapaluje.Hosana--hosana!
Jak je asi Ježíši v duši, když vidí to davové nadšení a myslí na Velký pátek!
 Ví už předem, jak křehká je přízeň davu a jak rychle se mění v nenávist.

 

Je třeba se mnoho modlit, aby se také z nás nestal dav. I kolem nás létají líbivá hesla a je dosti těch, kdo je vykřikují. Obyčejně se ta hesla nesplní, ale na tom davu nezáleží: má už nová hesla, nové křiklouny.

 Prosme tedy Boha, abychom se nestali nemyslícím davem.

 Abychom za sebe nenechali myslet nikoho a nic.

Abychom neztratili soudnost a smysl pro pravdu a pro skutečné hodnoty.

Abychom ve světle evangelia dovedli rozeznat, komu jde o správnou věc a komu o prospěch.

 

Zelený čtvrtek.

 

Ježíš chystá večeři na rozloučenou a apoštolé se v jídelně hádají. Zdá se jim, že se někteří příliš tlačí k Ježíšovi a na ostatní že už nezbývá místo. A tak ztrpčují Spasiteli posvátnou chvíli. Jen Jidášovi to nevadí: počítá, kolik mu přibude stříbrňáků.

 

Je třeba se mnoho modlit, aby v našem společenství panovala snášelivost, shoda a ústupnost. Ani u nás není totiž daleko k různostem: Jeden chce kytaru, druhý latinu. Jednomu je kázání příliš dlouhé, jinému naopak krátké. Někdo si myslí, že by měl kněz všechny lidi z kostela vykázat a nechat tam pouze jeho. A tak znesvěcujeme Boží věc osobními nesváry -- a Jidáš zatím pilně přemýšlí, komu a za kolik církev prodat.

 

Velký pátek.

 

Na kříži umírá v bolestech Spasitel a vedle něho se svíjejí dva vrazi. Kolem je plno lidí, ale nikdo si nebere to hrozné divadlo příliš k srdci. Vojáci jedí a hrají v kostky. Lidé si vyprávějí pavlačové historky a uvítali by nějaký zázrak. Jen hlouček věrných kolem Marie teskní nevýslovně.

 

Je třeba se mnoho modlit, abychom plně pochopili význam víry, náboženství a církve pro život jednotlivce i společnosti. I kolem nás jsou totiž lidé, kteří řeknou: Teď je jiná doba, teď už víru nepotřebujeme. Kteří by spíše oplakávali ztrátu stokoruny, než ztrátu víry v rodině. Nikdy totiž pravou víru neměli. -- Jak obstojí v takové situaci moje víra?

 

Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání.

 

Vítězný Ježíš přichází k apoštolům s příkazem: Budete mými svědky. Budete svědčit o mém životě, o mé smrti, o mém vzkříšení. O mé lásce… A oni jdou. Hlásají s nadšením radostnou zvěst a za její pravdu obětují život.

 

Je třeba se mnoho modlit, abychom pochopili: Také do naší duše byl ve svaté Hostii položen Ježíš jako do hrobu.  A chce z tohoto hrobu vstát. K tomu potřebuje naši pomoc. Jakou?

Abychom povstali z mlhavé víry, z mátožné naděje, z chladnoucí lásky.

Abychom na Ježíše vsadili všechno: zdraví i nemoc, znalosti i nejistotu, samotu i styk s bližními, dobré i zlé chvíle, život a jednou i smrt.

Abychom šli a svědčili o něm, i když se nám zdá, že už není naděje.

Abychom šli a nesli Vzkříšeného slovem i příkladem světu, který ani netuší, jak moc ho potřebuje.

Abychom nezapomněli:

 

Ježíšova cesta: HOSANA --  UKŘIŽUJ --  ALELUJA

A moje cesta?

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008