DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

Hod Boží velikonoční

   

Bílá sobota

   

Velký pátek

   

Zelený čtvrtek

   

Květná neděle

   

5. neděle postní

   

4. neděle postní

   

3. neděle postní

   

2. neděle postní

   

1. neděle postní

   

7. neděle v mezidobí

   

6. neděle v mezidobí

   

4. neděle v mezidobí

   

3. neděle v mezidobí

   

2. neděle v mezidobí

   

 

Po bohoslužbě Bílé soboty

 

Milí přátelé, končí bohoslužba Veliké noci.

Chtěla oslavit Ježíšovo vítězství, které je i naším vítězstvím.

Jsme vykoupeni.

 

Chtěla poukázat na křest, spásné obmytí, které nám otevírá cestu ke svátostem, a dává nám naději na věčný život v Boží lásce.

Křtem jsme se stali křesťany, spoluodpovědnými za osudy své, svých blízkých, celého farního společenství. Je to vážná, ale radostná záležitost, protože k jejímu naplnění není třeba nic víc, než lásku. Miluj -  a dělej, co chceš.

 

Ze srdce tedy vám všem dnes přejeme – a přejeme to i sobě,

   aby v nás sílila jistota víry, která dává životu smysl a cíl,

   aby v nás kvetla životodárná naděje, zvláště ve  chvílích, kdy naše pozemské

        putování zaclánějí stíny a ohrožují bažiny,

   aby nám do srdcí slétla Boží láska, ona opravdová láska, kterou tolik cení

        apoštol Pavel v dopisu do Korintu, -- a na jejíž křídlech jednou vzlétne naše

        duše, dá Bůh, k Pánu.  

 

Přejeme vám ovšem stejně srdečně zdraví, spokojenost a vše dobré a děkujeme za všechnu vaši pomoc duchovní správě.

 

Pán vstal! Skutečně vstal!

  

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008