DUCHOVNÍ

SLOVO:

  

3. neděle velikonoční

    

2. neděle velikonoční

    

5. neděle postní

    

4. neděle postní

    

3. neděle postní

    

2. neděle postní

    

1. neděle postní

    

7. neděle v mezidobí

    

6. neděle v mezidobí

    

5. neděle v mezidobí

    

4. neděle v mezidobí

    

3. neděle v mezidobí

    

2. neděle v mezidobí

    

Svátek Křtu Páně

    

Svátek Svaté rodiny

    

    

 

Úvaha nad evangeliem 5. neděle v liturgickém mezidobí

 

 

Dnes se odebereme na sever Židovské země, do Palestiny ke Genezaretskému jezeru. Je 21 kilometrů dlouhé a 9 kilometrů široké, 12 až 20 metrů hluboké, s tůněmi až 250 metrovými. Leží 212 metrů pod úrovní Středozemního moře a protéká jím řeka Jordán. Je bohaté rybami. Už v biblických dobách proto skýtalo obživu rybářům v pobřežních vesnicích. V zimě a na jaře je tam příjemně, v létě však nesnesitelné horko – až 40 stupňů. Ježíš v jeho okolí strávil většinu svého veřejného působení. Na příklad jména Kafarnaum, Tiberias a další jsou obecně známa.

 

I dnes zastihneme Ježíše na břehu jezera. Tlačí se na něho lidé, aby poslouchali slovo Boží.

Šťastný kazatel, který dokáže vzbudit takový zájem o věc Boží!

Jenže hrozí nebezpečí, že zástup nakonec srazí Ježíše do vody. Ten si však všimne, že u břehu stojí dvě loďky a vstoupí do Šimonovy. Dá odrazit kousek od břehu a odtud učí zástupy..   

Když skončí, chce Petra odškodnit: Zajeď na hlubinu a hoďte do vody sítě! Petr váhá: Lovili jsme marně celou noc, kdy jsou ryby u hladiny, co tedy čekat ve dne, kdy je voda teplá a ryby hlouběji? Hned však dodává: Ovšem, Pane, když tak chceš ty, vrhnu síť!

 

To je první velké ponaučení dnešního evangelia:

Zajeď na hlubinu!

 

Přemýšlej, jak žiješ, jak mluvíš, jak jednáš.

Zlobíš se na Boha, když ti nedá vše, co chceš.

Od případu k případu si zašvindluješ, když se ti to zdá snazší, výhodnější, výnosnější.

Žiješ a lovíš v mělkých vodách a snažíš se tak vyvarovat obtíží a kritiky bezzásadových sousedů a známých.

Když se ti to hodí, snadno dnes říkáš ANO, přesto že jsi včera tvrdil NE.

Prohlašuješ, že si nechceš komplikovat život a že je tedy moudré, někdy zamhouřit oko a nebýt tak “akorát“.

Máš dvojí metr, když hodnotíš sebe a bližní.

V tom případě Ježíšovi loďku nenabízej: Na hlubině byste se utopili.

 

Nebo ti v srdci svítí evangelium jako maják na skalnatém břehu a ty v jeho záři dohledáš hlubinu bezpečnosti, kde už rozhoduje jen pravda a láska.

Chceš sloužit Bohu – ne, aby Bůh sloužil tobě.

Často se modlíš: Buď vůle tvá -- a uvědomuješ si, co to znamená.

Snažíš se hodnotit lidi poctivě, jako soudíš sebe.

Nasedej, Ježíš už přichází k tvé lodičce… Rád použije tvých služeb.

 

A druhé poučení, ba příkaz:

Hoď do vody síť k lovu!

 

Jsi pokřtěn a tím poslán hlásat evangelium.

 Ano, i když nejsi knězem. V dnešní myšlenkově labilní době možná právě proto, že nejsi knězem. Žiješ tam, kam slovo kněze nedolétne. Kde by skončilo na smetišti nedůvěry, odporu a urážek.

Co máš činit? Hoď síť k lovu. Lidé tě znají, ať tě poznají jako křesťana:

Ne jako výstředního, nesnášenlivého bojovníka za víru.

Ne jako přísného soudce živých, mrtvých.

Ne jako člověka vysoko vystaveného nad bídu světa.

 

Ať tě lidé poznají jako milosrdného Samařana, který neváhá pomazat olejem slitování bolavé rány i bolavá srdce bližních.

Ať tě poznají jako milujícího otce, který nepřestává čekat na návrat marnotratného syna.

Ať v tobě poznají Ukřižovaného, který s kříže nesvolával Boží tresty, ale odpuštění.

 

Třetí poučení nám podává Petr. Obrací se k Ježíšovi:

Pane, když to říkáš ty, rozestřu sítě k lovu.

 

Mně i každému z nás Ježíš říká: Potřebuji tě.

Jak odpovím?  Chci se zařadit mezi tvé apoštoly, Pane.

Vidím v tvém evangeliu výjimečný Boží dar světu: nabídku spásy.

Vidím v tvém evangeliu Boží ruku podanou lidem: kompas, ukazující k pravdě.

Vidím v tvém evangeliu hlubinu, kam chci veslovat svou životní lodičku a ukázat tak směr hledajícím bližním.

 

Nechci sedět netečně s rukama v klíně.

Pane, pomoz, ať rozestřu sítě k lovu!

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008