Velikonoční přání

                                                                                                           

Říkají, že žádné vzkříšení není,

a proto, že ani Ježíš z mrtvých nevstal.  

 Je-li tomu tak, jsme na tom uboze:     

my kážeme zbytečně,                        

vaše víra nemá cenu:                      

jsme totiž ještě plni hříchů.         

Jenomže Ježíš vstal!

 

Pavel v prvním listu do Korintu

 

 


 

Boží požehnání, zdraví a vše dobré –

především pak živou a zdravou víru,

která ukazuje smysl života,

dává sílu v utrpení

a pomáhá žít s lidmi v pravdě a lásce –

 

Vám upřímně přejí k velikonocům

 

Miroslav Mašek                                 P. Josef Stolařík

2019

Design and web by Petr Mizera, © 2008