Slavnost Božího Těla

 

Zveme Vás na Slavnost Těla a Krve Páně 

v neděli 7. června 2015 

do kostela sv. Mikuláše v Ševětíně. 

V 8.30 mše svatá a po ní eucharistický 

průvod k oltářům kolem náměstí.

 

 

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008